Zvyšovanie efektívnosti výroby

Improve production efficiency

Údržba a prestoje kvôli opravám sú nevyhnutné, ale neplánovaná odstávka je nákladná. Preto sa spoločnosť Brammer snaží pomôcť udržať vašu výrobnú linku nepretržite v prevádzke. Spojením našich skúseností so skúsenosťami hlavných dodávateľov sme schopní realizovať všetky činnosti spojené s údržbou, opravou alebo renováciou, a tým zvyšovať výkonnosť výroby. Na dosiahnutie tohto cieľa využívame nasledovné postupy:

Analýzy súčiastok. Komplexne zhodnotíme vaše vybavenie a vykonáme podrobnú analýzu výkonu v rámci požiadaviek na údržbu, účinnosti aplikácií a prevádzkových nákladov počas celej životnosti náradia. V prípade potreby prešpecifikujeme údaje. Je to obzvlášť efektívne tam, kde sa na zlepšenie práce zaviedla nová technológia alebo ak pôvodný výrobca prestal výrobok vyrábať a vďaka tomu sa ťažko alebo nákladne nahrádza. Zanalyzujeme aj vaše predchádzajúce záznamy o zlyhaní komponentov, čo nám pomôže pochopiť príčiny porúch a predchádzať im v budúcnosti.

Certifikované úpravy. Náš tým zručných technikov vykoná schválené úpravy komponentov využívaných vo výrobnom procese a pomôže tak zlepšiť špecifické operácie a celkovú efektivitu výroby.

Monitorovanie stavu. Zavedieme monitorovanie stavu kľúčových prvkov výrobnej linky a podľa potreby ich budeme upravovať. Vďaka tomu bude možné realizovať účinnú preventívnu údržbu a zároveň sledovať, či je fungovanie linky na optimálnej úrovni.

Spoločnosť Brammer poskytuje celé spektrum monitorovacích služieb priamo na pracovisku, vrátane:

Analýzy vibráci. Monitorovanie vibrácií mechanických komponentov umožní identifikovať, kedy sa blíži ich zlyhanie – bude ich možné vymeniť ešte pred ním, a tým predísť nežiaducim prestojom daného stroja.

Laserové zarovnanie a geometrická analýz. Presné zarovnanie hriadeľa predlžuje životnosť komponentov, zvyšuje úsporu energie a znižuje náklady na údržbu. Na pomoc pri údržbe využívame komplexnú radu inovatívnych produktov a technológií (vrátane snímania termokamerou, testovania ložísk atď.)

Dodanie. Vďaka celodennej dostupnosti našich služieb máte istotu, že dostanete to, čo chcete, a vtedy a tam, kde potrebujete. Preto dodávame ložiská, remene a remenice, reťaze a ozubené kolesá, lineárne posúvače, motory, tesnenia, prevodovky, pneumatické a hydraulické systémy, spojky a závlačky, náradie a produkty na údržbu a zachovanie bezpečnosti a ochrany zdravia priamo k vašej výrobnej linke, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.

Súpravy dielov. Dodávame štandardizované súpravy dielov na servis a údržbu strojov, vďaka čomu môžete začať s naplánovanou údržbou s istotou, že máte všetky potrebné časti.

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 7