Znižovanie prevádzkového kapitálu

Reduce working capital

Hotovosť naviazaná na údržbu, opravy a renováciu zásob môže tvoriť výraznú časť prevádzkového kapitálu výrobných spoločností. Spoločnosť Brammer vám ju môže pomôcť znížiť. Priame skúsenosti zo spravovania vlastného inventára v hodnote 100 miliónov € nám ukázali, ako pracovať maximálne efektívne, a o túto skúsenosť sa chceme podeliť so svojimi zákazníkmi. Vďaka špičkovým postupom na spravovanie zásob môžeme:

  • vytvoriť profil vášho inventára na údržbu na základe súčasného a predchádzajúceho použitia
  • racionalizovať počet používaných značiek výrobcov
  • ohodnotiť používanie a stanoviť optimálny "skladový profil"
  • vyjednať najlepšiu cenu u niektorého z našich osvedčených dodávateľov

Spoločnosť Brammer môže vo vašich priestoroch alebo v miestnej pobočke vytvoriť konsignačný sklad (kde platíte len za zásoby, ktoré použijete) alebo vám ponúknuť službu spravovania inventára.

Čoraz viac zákazníkov s náročnejšími požiadavkami využíva služby skladu "Insite", kde spoločnosť Brammer otvorí špecializovanú pobočku priamo vo vašich priestoroch a rieši vaše požiadavky na náhradné diely určené na údržbu.

Okrem toho môžeme realizovať špecializované školenie zamestnancov, ktorí pracujú v oblasti údržby, strojárstva a výroby. Je zamerané na nové výrobky a postupy na plánovanie a tvorbu profilu zásob, a jeho cieľom je vybudovanie efektívneho systému renovácie a údržby.

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 7