Verejnoprospešné služby

Utilities

Na základe dlhoročných skúseností s prácou pre najväčšie európske spoločnosti zamerané na technické vybavenie rozumieme špecializovaným potrebám firemných a výrobných procesov v tejto oblasti. Patria sem:

  • úspora energie
  • nepretržitá produkcia
  • ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci
  • životnosť výrobkov
  • náročné vonkajšie prostredie
  • nebezpečné prostredie
  • vznetlivé prostredie
  • rádioaktívne pracovné prostredie
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 7