Úspora energie

Energy savings

V dôsledku nárastu nákladov a starostlivosti o životné prostredie je úspora energie dôležitou témou v každej firme. Z nedávneho prieskumu realizovaného spoločnosťou Brammer vyplýva, že európske spoločnosti nedokážu usporiť viac než 10 miliárd €. (Podľa umiernených odhadov sa vo výrobných procesoch v celej Európe zbytočne vyplytvá až 13 miliárd €.) Spoločnosti si to uvedomujú a 94 % z nich si myslí, že dokáže ušetriť viac. No hoci čoraz častejšie hľadajú úsporné a zodpovedné postupy, len málo z nich hľadá odpoveď v priemyselných produktoch. Pritom práve tu je priestor na efektívne riešenia. Výrazné zlepšenie efektivity – aj z ekologického hľadiska – vašej výrobnej linky dokáže už využitie pohonu s premenlivou rýchlosťou či elektrické motory a hnacie remene. Prečítajte si nasledovné fakty:

  • motory a pohonné agregáty spotrebujú až 66 % energie, ktorá sa využíva v priemysle
  • náklady na spotrebu energie pri motore, ktorý beží jedenásť hodín denne (4 000 hodín ročne) sú zvyčajne desaťkrát vyššie než sú jeho obstarávacie náklady
  • použitie správneho pohonu môže ročne ušetriť až 50 % nákladov na energiu

Spoločnosť Brammer aktívne podporuje a vplýva na európsky priemysel v oblasti budovania efektívnejších a udržateľných podmienok. S rastúcou cenou energie a jej dopadom na životné prostredie stúpa tlak na firmy s cieľom zvýšiť efektívnosť a zároveň znížiť náklady aj uhlíkové emisie. Spoločnosť Brammer im dokáže účinne pomôcť.

Uvedomujeme si, že na mnoho firiem – predovšetkým na výrobné spoločnosti – sa vzťahujú náročné plány na redukciu emisií CO2. Preto s radosťou pomáhame zákazníkom v ich znižovaní a plnení legislatívnych povinností zlepšovaním využívania energie. Spoločnosť Brammer sa môže pýšiť dlhým zoznamom systémov, ktoré prispeli k výraznej úspore energie v mnohých továrňach v rozličných sektoroch.

Ak sa rozhodnete pre naše služby, vykonáme hĺbkový audit vašich súčasných výrobných procesov a následne vám odporučíme škálu našich služieb, ktoré vám umožnia znížiť náklady. Môžeme vám pomôcť aj získať úľavu na daniach podľa anglického programu Enhanced Capital Allowance Scheme (program na rozšírené investičné úľavy).

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 7