Petrochemický priemysel

Petroleum

Na základe dlhoročných skúseností s prácou pre najväčšie európske petrochemické spoločnosti rozumieme špecifickým potrebám firemných a výrobných procesov v tejto oblasti. Patria sem:

  • úspora energie
  • nepretržitá produkcia
  • dostupnosť
  • ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci
  • životnosť výrobkov
  • nebezpečné prostredie
  • vznetlivé prostredie
  • vysoká pracovná teplota a tlak
  • používanie horľavých látok
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 7