Papierenský a baliarenský priemysel

Pulp, Paper & Packaging

Naša spoločnosť disponuje rozsiahlymi skúsenosťami s prácou pre niektoré z najväčších európskych spoločností na spracovanie a výrobu celulózy, papiera a obalov. Sme hrdí, že si mnoho európskych výrobcov vybralo na riešenie svojich požiadaviek na údržbu práve nás.

Spoločnosť Brammer rozumie chápe, že otázky ako sú dostupnosť, ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci či úspora energie sú pre vašu firmu veľmi dôležité. Medzi kľúčové časti, s ktorými vám vieme pomôcť, patria:

  • udržiavanie vysokej rýchlosti a teploty
  • nepretržitá produkcia
  • vlhké a prašné prostredie

Zároveň si uvedomujeme, že vysoké zaťaženie si vyžaduje použitie kvalitných dielov a snaha dosiahnuť optimálne využitie energie značí hľadať produkty, ktoré dokážu maximalizovať efektivitu z hľadiska spotreby energie.

No predovšetkým chápeme vaše nároky na údržbu a svoje skúsenosti dokážeme využiť na ponúknutie špičkovej podpory v tomto odvetví.

Medzi nami dodávané produkty na údržbu v priemysle na spracovanie a výrobu celulózy, papiera a obalov patria: prevodovky (s motormi EFF1), elektropneumatické regulátory, samozarovnávacie ložiská, valce odolné voči prachu, odolné reťaze, polyuretánové synchrónne remene, upchávkové tesnenia, vysokorýchlostné synchrónne remene, sférické guľôčkové ložiská (kryté) či lineárne vedenie s guľôčkovou klietkou.

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 7