Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci

Health & Safety

Bezpečnosť je na prvom mieste a na pracoviskách máme rozsiahle systémy a jasné postupy na ochranu zdravia a bezpečnosti. Prirodzene, vždy sa snažíme zamestnancom, zákazníkom a návštevníkom vytvoriť bezpečné pracovné prostredie. V rámci neustáleho zlepšovania sa zameriavame aj na:

Pravidelné školenie zamestnancov – na podporu optimálnych postupov a ich oboznámenie s aktuálnou legislatívou.

Formálne výkazy a kontrolu – ich dodržiavanie sa podrobne sleduje v každej krajine s hláseniami na štvrťročnej báze, vďaka čomu si predstavenstvo môže utvoriť predstavu o štatistikách zranení a trendoch v skupine – spojených predovšetkým s incidentmi RIDDOR.

Postupy pri pohybe vozidiel – oddelením pohybu vozidiel a ľudí sme výrazne zlepšili tok dopravy a zároveň znížili pravdepodobnosť nehôd v národných distribučných strediskách a v priestoroch pred pobočkami.

Online hodnotenie vodičov – určené na zníženie počtu nehôd na cestách s účasťou zamestnancov počas jazdy na firemných vozidlách.

Zdokonalené hlásenie nehôd – vedie k ich lepšiemu predchádzaniu.

Pravidelné kontroly ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci – na všetkých pracoviskách, čo vedie k prevencii a kontrole tam, kde treba.

Získali sme britský certifikát OHSAS 18001:1999, ako aj označenie "Bezpečný zmluvný partner" v oblasti montáže, opravy a údržby prevodových systémov v priestoroch zákazníkov. Máme aj certifikát "Approved House Assemblies", ktorý udeľuje Britská asociácia distribútorov kvapalnej energie.

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 7