Oblasť životného prostredia

Environmental

Dbáme na životné prostredie a venujeme veľké úsilie znižovaniu nášho dopadu naň, ako aj na propagáciu vhodných ekologických postupov.

Náš prístup zahŕňa nasledovné:

Znižovanie uhlíkovej stopy – schopnosť efektívne pracovať a šetriť energiu vo výrobných činnostiach hrá dôležitú úlohu v zodpovednej výrobe. Pri práci uplatňujeme spoľahlivé princípy a pri rozhodovaní a investíciách vždy zvažujeme potenciálny dopad na životné prostredie. V plnom súlade s národným a medzinárodným vývojom legislatívy sme spustili niekoľko pracovných iniciatív zameraných na zníženej našej uhlíkovej stopy.

Zvyšovanie úspory energie – patrí sem rozsiahle využívanie úsporného osvetlenia (realizované naším najväčším národným distribučným strediskom vo Veľkej Británii) i podrobne monitorovaný záväzok prepnúť vybavenie do hybernačného alebo pohotovostného režimu vždy, keď je to možné.

Pracovať na čo najvyššej efektivite, bezpečnosti a ohľaduplnosti našej distribučnej siete k životnému prostrediu – zaviazali sme sa znížiť spotrebu paliva, preto vždy, keď je to možné, využívame jednodňové dodanie a s dodávateľmi spolupracujeme na vzájomných zlepšeniach. Odporúčame aj využívanie firemných vozidiel s nízkymi emisiami uhlíka a aktívne podporujeme zamestnancov v používaní bicyklov, zdieľaní vozidiel a využívaní verejnej dopravy.

Minimalizujeme používanie obalového materiálu a neodosielame odpad na skládku – len vo Veľkej Británii sme od roku 2007 dosiahli 60,4 % zníženie množstva odpadu odoslaného na skládku, s 28,6 % zvýšením objemu kartónu a 26,1 % papiera odoslanými na recykláciu. Minimalizujeme tvorbu odpadu opätovným používaním škatúľ pri medzinárodnej preprave a uprednostňujeme znovu použiteľné palety pred jednorazovými. Zaviedli sme balenie, ktoré je ohľaduplnejšie k životnému prostrediu. Po dosiahnutí týchto pokrokov asi neprekvapí zistenie, že sme získali akreditáciu ISO 14001 ako uznanie nášho záväzku voči životnému prostrediu.

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 7