Letecký priemysel

Aerospace

Vďaka rozsiahlym skúsenostiam s prácou pre najväčšie európske letecké spoločnosti rozumieme špecifickým potrebám firemných a výrobných procesov v tomto odbore. Patria sem:

  • náklady spojené s likvidáciou odpadu
  • úspora energie
  • nepretržitá produkcia
  • dostupnosť
  • ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci
  • životnosť výrobkov
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 7