Kovospracujúci priemysel

Metals

Vďaka dlhodobým skúsenostiam s prácou pre najväčšie európske kovospracujúce spoločnosti chápeme špecifické potreby vo firemných a výrobných procesoch v tomto odbore. Patria sem:

  • úspora energie
  • nepretržitá produkcia
  • ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci
  • životnosť výrobkov
  • nebezpečné prostredie
  • extrémne teploty
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 7