"Insite" – pobočka spoločnosti Brammer priamo vo vašom závode

Insite

Znamená to, že pri všetkých požiadavkách spojených s údržbou a renováciou budete jednať len s jediným dodávateľom. Zaplatíte len za použité diely, znížite si skladové zásoby a vďaka jedinej faktúre mesačne môžete maximalizovať výhody plynúce z konsolidácie dodávateľského reťazca.

Keďže pobočka Brammeru -- alebo sklad "Insite" -- slúži len vašej firme, pracuje výhradne s cieľom naplniť vaše firemné potreby.

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 7