Farmaceutický priemysel

Pharmaceuticals

Vďaka rozsiahlym skúsenostiam s prácou pre najväčšie európske farmaceutické spoločnosti rozumieme špecifickým potrebám firemných a výrobných procesov tomto odvetví. Patria sem:

  • úspora energie
  • nepretržitá produkcia
  • ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci
  • životnosť výrobkov
  • hygiena
  • neustále premývanie
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 7