Etika

Ethical

V rámci spoločnosti uplatňujeme etický kódex, ktorý riadi našu prácu s dodávateľmi. Na dôkaz uznania nám udelili členstvo v organizácii Sedex a získali sme certifikát CIPS za vynikajúci štandard v obstarávacích postupoch a procesoch.

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 7