Doprava

Transport

Vďaka rozsiahlym skúsenostiam s prácou pre najväčšie európske dopravné spoločnosti rozumieme špecializovaným potrebám firemných a výrobných procesov v tomto odvetví. Patria sem:

  • úspora energie
  • ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci
  • dostupnosť
  • životnosť výrobkov
  • náročné pracovné podmienky
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 7