Automobilový priemysel

Automotive

Na základe dlhoročných skúseností s prácou pre najväčšie európske automobilové spoločnosti rozumieme špecifickým potrebám firemných a výrobných procesov v tejto oblasti. Patria sem:

  • náklady spojené s likvidáciou odpadu
  • úspora energie
  • nepretržitá produkcia
  • dostupnosť
  • ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci
  • životnosť výrobkov
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 7